Logo NE SE Tatarani 1.jpg

 

 

CONTACT:

Telefon: 0766 418 370

Email: asstatarani@gmail.com

Adresă: sat Tătărani, comuna Tătărani, județul Vaslui

 

ISTORIC:

ASOCIAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SAT TĂTĂRANI” s-a înființat în cadrul proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale ca structuri de economie socială în regiunile Nord-Est și Sud-Est”, POSDRU/173/6.1/S/147883. 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și este derulat de Colegiul Național al Asistenților Sociali în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și cu Fundația Sera Romania.

ASOCIAȚIA SERVICIILOR SOCIALE SAT TĂTĂRANI” s-a constituit ca organizație profesională, obștească, nelucrativă, apolitică, persoană juridică de drept privat, și funcționează cu respectarea dispozițiilor în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și cu Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil completată și modificată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului Civil, referitor la persoanele fizice și persoanele juridice.

 

SCOP:

Asociația prin membrii săi, cât și prin colaborarea cu, dar fără a se limita, instituțiile statului, organizații, fundații, asociații non-profit interne și internaționale, persoane fizice și juridice, are ca scop promovarea și dezvoltarea serviciilor sociale și de asistență socială, asistență maternală și seniorală, prin implementarea unor programe, proiecte și activități pentru ameliorarea și dezvoltarea armonioasă a capacităților fizice și intelectuale ale copiilor, îmbunătățirea calității vieții, a stării de sănătate și a capacităților intelectuale ale persoanelor vârstnice.

 

TIPURI DE SERVICII OFERITE:

  • Asistență maternală profesionistă
  • Îngrijire la domiciliu

 

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI:

1. Promovarea furnizării serviciilor de asistență socială, maternală și seniorala la cel mai înalt nivel de calitate.

2. Facilitarea accesului la serviciile de asistență socială, maternală și seniorală pentru toate categoriile de persoane, în special pentru categoriile sociale defavorizate prin acordarea de asistență și consiliere.

3. Dezvoltarea, promovarea și implementarea proiectelor pentru conștientizarea la nivelul comunității a problemelor sociale, a promovării respectării drepturilor omului în general și a copiilor aflați în plasament sau încredințare și a persoanelor vârstnice în special.

4. Desfășurarea programelor și activităților specifice pentru oferirea de îngrijire și suport de tip familial pentru copiii care nu pot să conviețuiască împreună cu părinții naturali sau cu protectorii lor legali.

5. Desfășurarea programelor și activităților specifice pentru facilitarea, încurajarea și sprijinirea legăturilor interumane, sprijinirea dezvoltării la nivel emoțional, intelectual și comportamental la copiii aflați în plasament sau încredințare, cu efect în planul creșterii gradului de integrare socială a acestora.

6. Implementarea de proiecte pentru facilitarea, încurajarea și stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială, creșterea gradului de integrare a acestora la viața socială, cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacităților fizice și intelectuale ale acestora.

7. Realizarea de programe de formare continuă și de evaluare a competențelor pentru categoriile profesionale care activează în cadrul serviciilor de asistență socială, maternală și seniorală.

8. În colaborare cu instituțiile abilitate ale statului și alte organizații legale realizează și implementează programe de formare inițială a asistenților maternali profesioniști în conformitate cu standardele, procedurile și metodologiile promovate de autorități.

9. Organizarea de cursuri pentru dezvoltare personală pentru diferite categorii sociale, atât pentru adulți, cât și pentru copii, în vederea oferirii de suport pentru dezvoltarea, optimizarea și echilibrarea persoanei la nivel emoțional, cognitiv și comportamental în vederea integrării acestora la viața socială.

10. Promovarea și acordarea intervenției psihologice pentru promovarea stării de sănătate mentală a individului atât adult cât și copil.

11. Suport psihoterapeutic pentru copii cu nevoi speciale.

12. Colaborarea cu autorități, instituții publice sau private și oricare alte persoane juridice sau fizice, interne și internaționale în vederea realizării scopului propus.

13. Dezvoltarea programelor de informare a populației în vederea realizării scopului propus.

14. Organizarea de manifestări științifice, conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări, workshop-uri, mese rotunde, trening-uri etc.

15. Organizarea și patronarea de reuniuni în domeniul asistenței sociale, maternale și seniorale pentru valorificarea experienței în acest domeniu.

16. Desfășurarea de activități editoriale în domeniul asistenței sociale, maternale și seniorale (pliante, reviste, pagini WEB etc.).

17. Realizarea de materiale de informare și prezentare și facilitarea distribuirii lor către publicul larg pe toate canalele media în conformitate cu scopul asociației;

18. Atragerea de voluntari pentru campanii de promovare, informare și pentru alte activități menite să ducă la realizarea scopului propus.

19. Alte activități care vor contribui la atingerea scopului propus în condiții legale.